Uvjeti korištenja

U NASTAVKU SU OPISANI UVJETI POD KOJIMA VAM LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC NUDI PRISTUP NAŠIM USLUGAMA.

Dobrodošli, ovo je korisnički ugovor ("ugovor" ili "korisnički ugovor")tvrtke Lexyl Travel Technologies, LLC. Ovaj ugovor opisuje uvjete i odredbe koje se primjenjuju na vaše korištenje naših usluga dostupnih pod domenom i poddomenom HotelPlanner.com. Ako se ne želite obvezati prema uvjetima i odredbama ovog Ugovora, tada ne koristite i ne pristupajte ovim stranicama.

Morate pročitati, složiti se i prihvatiti sve uvjete i odredbe sadržane u korisničkom ugovoru i u dokumentu Politika zaštite privatnosti, koji sadrže sve uvjete i odredbe izričito navedene dolje te one koje postaju sastavni dio, prije nego što postanete član HotelPlanner.com.

Tvrtka može izmijeniti ovaj ugovor bilo kada, objavom izmijenjenih uvjeta na internetskim stranicama. Osim kao što je navedeno u nastavku, svi izmijenjeni uvjeti automatski stupaju na snagu 30 dana nakon inicijalne objave na internetskim stranicama. Ovaj ugovor stupa na snagu nakon prihvaćanja registracije novih korisnika.

1. Podobnost za članstvo.

Naše usluge dostupne su i mogu ih koristiti samo pojedinci koji mogu sklopiti zakonski obvezujući ugovor prema važećem zakonu. Bez ograničavanja gore navedenog, naše usluge nisu dostupne djeci(osobama mlađim od 21 godine) ili privremeno ili trajno suspendiranim članovima sustava HotelPlanner.com. Ako ste mlađi od 21 godinu tada ne možete koristiti našu uslugu. Ako nemate pravo tada nemojte koristiti ove internetske stranice. Nadalje, vaš račun za HotelPlanner.com (uključujući i povratnu informaciju) te Korisnički ID neće se nikome prebaciti ili prodati. Ako ste registrirani kao pravna osoba (tj. usluge putničke agencije, veleprodaje, koordinatora grupe, hotela ili druge usluge davatelja putničkih usluga.) koju vi predstavljate, tada imate ovlasti obvezati tu pravnu osobu ovim ugovorom. Pravne osobe koje koriste ovu uslugu za primanje ponuda cijena bez kontaktiranja dobavljača putem interneta podliježu suspenziji ili gašenju računa. Ako se javljate u ime hotela, morate biti zaposleni na puno radno vrijeme ili biti vlasnik hotela te imati ovlašteni pristup hotelskom sustavu rezervacija.

2. Naknade i usluge.

Pristupanje i nabrajanje grupa na stranici HotelPlanner.com besplatno je za pojedince, putničke agente, koordinatore grupa i veletrgovce. Hoteli se mogu prijaviti na naš program povlaštenog članstva uz naknadu. Hoteli i/ili davatelji putničkih usluga dužni su platiti 10 % naknade za posredovanje tvrtke HotelPlanner.com za ostvarene poslove na temelju osnovne slobodne ponude. Hoteli koji se prijave na naš program povlaštenog članstva ispunjavaju uvjete za plaćanje naknade za posredovanje od 7 % za ostvarene poslove iz osnove ponude. Hoteli mogu odlučiti povećati naknadu za posredovanje tvrtki HotelPlanner.com po svakoj ponudi koja se izvrši putem naše platforme. Međutim, ni u kojem trenutku naknade za posredovanje ne smiju biti manje od iznosa navedenog ovdje. Hotel je odgovoran za praćenje rezervacija za sve grupe i dulje boravke. Ako hotel ne prati plaćene sobe zbog neadekvatne evidencije, izgubljene ili ukradene evidencije ili tehničkih problema, tada hotel mora platiti 10 % provizije za sve zatražene sobe koje se pronađu u internetskom zahtjevu klijenta za ponudu. Hotel je odgovoran za plaćanje naše naknade za posredovanje za ostvarene poslove putem naše platforme bez obzira na to je li rezervacija ostvarena putem prodavača treće strane.

HotelPlanner.com platit će fiksnu naknadu za posredovanje u iznosu od 10 % za ostvareni prihod od hotelske sobe svim putničkim agentima za grupne rezervacije ostvarene preko sustava HotelPlanner.com. Međutim, navedena naknada isplatit će se putnički agentima tek kada primimo uplatu naše naknade za posredovanje od hotelskog partnera. Hotelski partneri koji vrše ponude na grupne rezervacije koje izrađuju putnički agenti dužni su platiti naknadu za posredovanje u iznosu od 12 % tvrtki HotelPlanner.com za ostvarene poslove na temelju osnovne slobodne ponude. Plaćanje naknade za posredovanje svim putničkim agentima izvršit će se svakog prvog u mjesecu nakon primanja uplate naše naknade za posredovanje od hotelskog partnera. Putnički agenti pomoći će tvrtki HotelPlanner.com u prikupljanju naknade za posredovanje. Međutim, ni u kojem trenutku neće prihvatiti uplatu naknade za posredovanje izravno od hotela bez prethodnog pristanka tvrtke HotelPlanner.com. Naknada za posredovanje može se razlikovati ovisno o svakoj rezervaciji, a tvrtka HotelPlanner.com po vlastitom nahođenju može prilagoditi naknade koje se isplaćuju putničkim agentima na temelju uplate primljene od hotelskih partnera. Ako hotel ne plati naknadu za posredovanje, HotelPlanner.com ne može se smatrati odgovornim za neplaćene naknade za posredovanje. Rezervacije putem putničkog agenta ne podliježu drugim rabatima ili promocijskom povratu gotovine putem sustava HotelPlanner.com. Dospijeće je naknada za posredovanje u roku od 21 dana od dana odlaska posredovane grupe. Ako se uplata ne primi na vrijeme,HotelPlanner.com ima pravo naplatiti naknadu za kašnjenje na svaki nepodmireni dug. Naknade za posredovanje koje se ne plate u roku od 60 dana nakon datuma odlaska podliježu kamatama pri maksimalnoj cijeni dopuštenoj zakonom.

U slučaju da je poslovni partner tvrtke Lexyl Travel Technologies, LLC. zaslužan za grupnu rezervaciju, naknada za posredovanje putničkog agenta može se umanjiti kako bi se kompenziralo u korist poslovnog partnera. Ova transakcijska naknada treće strane obuhvaća sve hotelske cijene i informacije o ponudi, kao i u bazu podataka te održavanje internetskih stranica uz prikupljanje naknade za posredovanje koje izvršava HotelPlanner.com. Hotel je dužan platiti samo naknadu za posredovanje na ostvareni prihod po hotelskoj sobi kako je navedeno gore.

3. HotelPlanner.com je Lokacija.

HotelPlanner.com ne provodi aukcije. Internetske stranice oblikuju se kao lokacija kako bi se hotelu i/ili davatelju putničkih usluga omogućila prodaja soba i/ili usluga po bilo kojoj navedenoj cijeni. Tvrtka nije uključena u stvarne transakcije između kupaca i prodavatelja. Kao rezultat toga, tvrtka nema kontrolu nad kvalitetom, sigurnosti ili zakonitosti oglašenih stavki, istinitosti ili točnosti navedenog, sposobnosti trgovaca da prodaju stavke ili sposobnosti kupaca da plate te stavke. Tvrtka ne može jamčiti da će kupac ili prodavatelj zaista izvršiti transakciju. Kao internetska lokacija, HotelPlanner.com, omogućuje hotelu i/ili davatelju putničkih usluga ugovaranje prodaje soba i/ili usluga putem elektroničkih ugovora i/ili elektroničkih obrazaca i usluga koje pruža tvrtka HelloSign Inc. u skladu sa svojim Uvjetima korištenja i Uvjetima korištenja stranice HotelPlanner.com. Međutim, HotelPlanner.com nema kontrolu nad uvjetima ili sadržajem bilo kojeg elektroničkog ugovora te ne stvara predodžbe, ne daje jamstva niti ne pruža pravni savjet vezano uz poželjnost sklapanja ugovora, sadržaj, oblik, zakonitost, valjanost, izvedbu ili provedivost bilo kojeg ugovora sklopljenog između hotela i/ili putničkih usluga i krajnjeg korisnika. Hotel i/ili putničke usluge i krajnji korisnik odgovorni su za to da je bilo koji ugovor sklopljen između njih primjeren, važeći, zakonit, i provediv te je poželjno da obje strane potraže savjet licenciranog pravnog savjetnika odgovarajuće nadležnosti prije sklapanja ili izrade bilo kakvog ugovora. Hotel i/ili putničke usluge slažu se da sustav HotelPlanner.com neće smatrati odgovornim te da će isti obeštetiti za sva potraživanja, zahtjeve, štete i troškove, uključujući razumne troškove odvjetnika, koji proizlaze iz bilo kojeg spora vezanog uz uporabu elektroničkog ugovora sklopljenog korištenjem internetskih usluga sustava HotelPlanner.com. Nadalje, hotel i/ili putničke usluge slažu se da sustav HotelPlanner.com neće smatrati odgovornim za bilo koje posljedične štete proizašle iz izrade, provedbe, izvršenja ili neizvršenja elektroničkog ugovora sklopljenog korištenjem usluga sustava HotelPlanner.com.

Provjera identiteta. Tvrtka koristi brojne tehnike za provjeru točnosti informacija koje nam korisnici daju prilikom registracije na internetskim stranicama. Međutim, kako je provjera putem interneta teško provediva, HotelPlanner.com ne može potvrditi i ne potvrđuje navodni identitet korisnika. Potičemo izravnu komunikaciju s hotelima ili putničkim agencijama putem alata dostupnih na ovim internetskim stranicama.

Oslobađanje. Budući da je tvrtka lokacija, u slučaju spora s jednim ili više korisnika vi oslobađate HotelPlanner.com (i naše izvršne direktore, direktore, agente, podružnice, povezane tvrtke i zaposlenike) od zahtjeva, potraživanja i šteta (stvarnih i posljedičnih) bilo kakve vrste i bilo kakve prirode, znanih i neznanih, očekivanih i neočekivanih, poznatih i nepoznatih, koje proizlaze iz bilo kojeg načina povezanog sa takvim sporom. Ako ste stanovnik Kalifornije odričete se kalifornijskog građanskog zakonika §1542, u kojem stoji: "Generalno oslobađanje ne odnosi se na zahtjeve s kojima kreditor nije upoznat ili sumnja kako su u njegovu korist u vrijeme izvršavanja oslobađanja, a koji bi po saznanju materijalno utjecali na njegovu nagodbu s dužnikom."

Kontrola informacija. Tvrtka ne kontrolira informacije dobivene od drugih korisnika, koje su dostupne putem sustava. Možda ćete smatrati informacije drugih korisnika uvredljivima, štetnima, netočnima ili varljivima. Prilikom korištenja internetskih stranica vodite se zdravim razumom, budite oprezni i koristite sigurno trgovanje. Vodite računa o tome da postoji opasnost od poslovanja s maloljetnicima ili ljudima koji se lažno predstavljaju. Uz to, postoji opasnost i od međunarodne trgovine i trgovine sa strancima. Korištenjem ovih internetskih stranica prihvaćate te opasnosti i sustav HotelPlanner.com nije odgovoran za radnje ili propuste korisnika internetskih stranica.

4. Davanje ponuda.

Kao hotel ili davatelj putničkih usluga obvezujete se izvršiti transakcije s koordinatorom grupe, putničkim agentom, veletrgovcima i/ili stranom koja vrši rezervacije kao njihov predstavnik:

Prihvaćanjem grupnih rezervacija suglasno se obvezujete na uvjete prodaje uključene u opis grupe sve dok ti uvjeti prodaje ne krše ovaj Ugovor ili su legalni. Ponude nisu opozive osim u posebnim okolnostima poput: kad koordinator grupe, putnički agent, veletrgovac i/ili strana koja vrši rezervaciju materijalno izmijeni opis grupe nakon vaše ponude; jasne greške u pisanju; kad ne možete potvrditi identitet hotela, davatelja putničkih usluga, putničkog agenta, veletrgovca, koordinatora grupe i/ili strane koja vrši rezervacije. Hotel je odgovoran za praćenje rezervacija za sve grupe. Ako hotel ne prati plaćene sobe zbog neadekvatnih bilješki, izgubljenih ili ukradenih bilješki ili tehničkih problema, tada hotel mora platiti 10% provizije za sve zatražene sobe koje se pronađu u internetskom zahtjevu klijenta za ponudu.

Agresivne tehnike prodaje strogo su zabranjene. Agresivne tehnike prodaje uključuju, ali ne ograničavaju se na nuđenje posebnih promocija, popusta ili uputa za klijente kako bi ih se potaklo da rade izvan sustava.

HotelPlanner.com treba uvijek zaprimati najniže hotelske grupne cijene. Povremeno će HotelPlanner.com izvršiti reviziju grupnih hotelskih cijena u ime svojih koordinatora grupa. Ako ugovorena grupna cijena više nije konkurentna iz bilo kojeg razloga, hotel mora prilagoditi ugovorenu grupnu cijenu kako bi bila u skladu s drugim grupnim popustima i prijelaznim promotivnim cijenama za ugovorene datume grupe i ugovoreni hotel grupe.

U slučaju promjene vlasništva nad hotelom, prethodni vlasnik mora dostaviti potvrdu o bankrotu kako se prošle neplaćene provizije ne bi zaračunale novim vlasnicima.

5. Popis.

Opis popisa. Prilikom objave grupne rezervacije za ponudu, morate biti zakonski u mogućnosti zastupati stranu koja vrši rezervacije i koju ste naveli na popisu internetskih stranica. Kartica IATA u velikoj mjeri upućuje na to da ste kvalificirani agent za popise ili na potpisani ugovor strane koja vrši rezervacije. Morate opisati svoju grupu i sve uvjete prodaje na stranici za registraciju grupe na ovim internetskim stranicama. Navođenje vaših popisa može uključivati samo tekstualne opise i drugi sadržaj važan za grupu.

Prevara. Bez ograničavanja bilo kojih drugih pravnih lijekova, HotelPlanner.com može suspendirati ili poništiti vaš račun ako tvrtka posumnja kako ste vi (na osnovu uvjerenja, nagodbe, osiguranja ili istrage novčanog depozita ili na neki drugi način) umiješani u prijevarne radnje povezane s ovim internetskim stranicama.

Manipulacija. Putnički agenti, koordinatori grupe, pojedinci, veletrgovci, davatelji putničkih usluga i hoteli ne mogu manipulirati cijenom bilo koje stavke niti mogu utjecati na popise koje su naveli drugi korisnici ili na njihove transakcije.

6. Vaši podaci.

Definicija. "Vaši podaci" definiraju se kao bilo koji podatak koji pružite nama ili drugim korisnicima tijekom registracije, ponuda ili postupka uvrštavanja u popis, u bilo kojem području javnih poruka ili putem bilo koje značajke e-pošte. Sami snosite isključivu odgovornost za svoje podatke, a mi djelujemo kao pasivni posrednik za internetsku distribuciju i objavu vaših podataka.

Ograničene aktivnosti. Vaši podaci (ili bilo koje navedene grupe) i vaše aktivnosti na internetskim stranicama ne smiju: (a) biti lažne, netočne ili obmanjujuće; (b) biti prijevarne (c) kršiti autorska prava, patente, zaštitne znakove, trgovačke tajne ili bilo koja druga vlasnička prava trećih strana ili prava javnosti ili privatnosti; (d) kršiti bilo koji zakon, statut, pravilnik ili propis (uključujući ali se ne ograničavajući na one koji određuju upravljanje izvozom, zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju, antidiskriminaciju ili lažno oglašavanje) ; (e) biti difamatorne, klevetničke, protupravno prijeteće ili protupravno uznemiravajuće ; (f) biti opscene (g) sadržavati bilo kakve viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, " cancelbots", "Uskršnja jaja", ili druge oblike računalnog programiranja koji mogu oštetiti, namjerno ometati, potajno presresti ili prisvajati bilo koji sustav, podatke ili osobne podatke (h) stvarati odgovornost za nas ili nam izazvati gubitak (u cjelini ili djelomično) usluga našeg ISP-a ili drugih dobavljača; i (i) izravno ili neizravno povezivati ili uključivati opise proizvoda i usluga koji: (j) su zabranjeni ovim ugovorom; koji su trenutačno navedeni za prodaju na internetskim stranicama koje ne uključuju HotelPlanner.com, u suprotnom nećete imati pravo na ugovaranje cijena. Licencija. Služi isključivo za omogućavanje sustavu HotelPlanner.com da koristi podatke koje ste nam pružili, tako da ne kršimo nikakva prava koja možete imati na te podatke. Slažete se da nam ustupite neekskluzivno, trajno i neopozivo pravo bez naknade koje se može dati pod licenciju (kroz višestruke razine), vrijedi diljem svijeta te služi za korištenje autorskih prava, objavljivanje i korištenje prava na baze podataka (ali ne i drugih prava) koje su sadržane u vašim podacima, u bilo kojem poznatom ili trenutačno nepoznatom mediju vezanom uz vaše podatke. HotelPlanner.com će koristiti vaše podatke samo u skladu s našom Politikom zaštite privatnosti.

7. Pristup i smetnje.

Internetske stranice koriste zaglavlja za sprječavanje rada robota. Većina sadržaja ažurira se u stvarnom vremenu i u vlasništvu je ili je licencirano na HotelPlanner.com putem naših korisnika ili trećih strana. Slažete se da bez našeg izričitog pismenog dopuštenja nećete koristiti robote, pauke, strugače ni druga automatizirana sredstva za pristup internetskim stranicama u bilo koju drugu svrhu. Uz to, slažete se da nećete: (i) poduzimati nikakve radnje koje opterećuju ili koje prema našem nahođenju mogu u nerazumnoj ili neproporcionalno velikoj mjeri oteretiti našu infrastrukturu; (ii) kopirati, reproducirati, stvarati izvedenice iz, distribuirati ili javno prikazivati bilo koji sadržaj (osim vaših podataka) s internetskih stranica bez prethodno dobivenog pismenog dopuštenja sustava HotelPlanner.com ili odgovarajuće treće strane, gdje je primjenjivo; (iii) ometati ili pokušati ometati ispravan rad internetskih stranica ili bilo koje aktivnosti koje se vrše na internetskim stranicama; ili (iv) zaobići naša zaglavlja koja sprječavaju rad robota ili druge mjere koje možemo koristiti radi sprječavanja ili ograničavanja pristupa internetskim stranicama.

8. Kršenje.

Bez ograničavanja drugih pravnih lijekova, tvrtka može ograničiti vašu aktivnost, odmah ukloniti vaše ponude ili popise stavki, upozoriti našu zajednicu na vaše aktivnosti, izdati upozorenje, privremeno suspendirati, suspendirati na neodređeno ili ukinuti vaše članstvo i odbiti pružiti vam uslugu ako: (a) kršite ovaj ugovor ili dokumente koji postaju njegovim sastavnim dijelom; (b) tvrtka ne može provjeriti ili autorizirati podatke koje ste nam dali; ili (c) tvrtka smatra da vaše aktivnosti mogu izazvati financijske gubitke ili pravnu odgovornost vama, našim korisnicima ili nama.

9. Privatnost.

Tvrtka neće prodavati ili iznajmljivati vaše osobne podatke trećim stranama u marketinške svrhe bez vašeg izričitog dopuštenja te će koristiti vaše podatke samo na način opisan u Politici zaštite privatnosti. Tvrtka smatra zaštitu privatnosti korisnika jako važnim društvenim principom. Tvrtka razumije da vi i vaši podaci predstavljate našu najvrjedniju imovinu. Tvrtka pohranjuje i obrađuje vaše podatke na računalima smještenim u Sjedinjenim Američkim Državama, koja su zaštićena kako fizičkim tako i tehnološkim zaštitnim uređajima. Tvrtka koristi usluge trećih strana za provjeru i utvrđivanje naših načela privatnosti. Naša trenutačna Politika zaštite privatnosti dostupna je na našoj stranici s izjavom o privatnosti. Ako se protivite prijenosu ili uporabi vaših podataka na ovaj način, tada nemojte koristiti naše usluge.

10. Povjerljive informacije.

(a) Povjerljive informacije. Informacije o klijentu strogo su povjerljive te su namijenjene isključivo za uporabu u svrhu ugovaranja poslova s Lexyl grupom u hotelu. Ako vaš hotel nije u mogućnosti ispoštovati ugovor s grupom iz bilo kojeg razloga, istom se strogo zabranjuje dijeljenje povjerljivih informacija za kontakt grupe ili usmjeravanje naših klijenata bilo kojim drugim hotelima ili organizacijama. Svi pokušaji uporabe ovih povjerljivih informacija izvan njihove namjenske uporabe strogo su zabranjeni zakonom. Ako hotel iz bilo kojeg razloga želi uputiti klijenta partneru ili sestrinskom hotelu, mora biti registrirani korisnik Lexyl sustava i dati ponudu na internetskom popisu grupe klijenta. Ako hotel uputi klijenta u hotel koji nije registrirani korisnik Lexyl sustava bez prethodnog pristanka i kao rezultat toga ostvari posao, tada registrirani hotel mora platiti 10 % provizije na navedeni ostvareni posao. Ako neregistrirani hotel iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti pratiti plaćene sobe, tada registrirani hotel mora platiti 10 % provizije na sve zatražene sobe koje se pronađu u internetskom zahtjevu klijenta za ponudu

(b) Upravljanje povjerljivim informacijama. Sve strane se slažu da će: (i) sve povjerljive informacije ostati isključivo vlasništvo vlasnika; (ii) održavati te će se pobrinuti da njihovi zaposlenici, agenti i kooperanti održavaju povjerljivost i tajnost povjerljivih informacija druge strane; (iii) poduzimati sve razumne i potrebne aktivnosti kojima će osigurati da njihovi zaposlenici i agenti ne kopiraju, objavljuju, manipuliraju, razotkrivaju drugima ili na bilo koji drugi način koriste povjerljive informacije druge strane; i (iv) vratiti ili uništiti sve kopije povjerljivih informacija druge strane na zahtjev iste te da će nadoknaditi štetu i osloboditi vlasnika od odgovornosti za bilo koju štetu ili troškove (uključujući naknade i troškove odvjetnika), koji mogu proizaći iz kršenja ove odredbe.

(c) Izuzeće iz povjerljivih informacija. Bez obzira na gore navedeno, povjerljive informacije neće uključivati nikakve informacije koje (i) jesu ili će postati dio javne domene djelovanjem ili nedjelovanjem primatelja, (ii) koje je vlasnik bez ograničenja otkrio trećim stranama, (iii) koje su bile u vlasništvu primatelja bez stvarnog ili konstruktivnog znanja o obvezama povjerljivosti vezanim uz te informacije, u trenutku ili prije njihova otkrivanja prema ovom ugovoru, (iv) koje su otkrivene primatelju putem treće strane koja nema obvezu povjerljivosti vezanu uz te informacije, (v) koje su nezavisno sastavljene bez pristupa ili reference na povjerljive informacije strane koja ih pruža ili (vi) koje su razriješene povjerljivosti putem pismenog pristanka strane koja ih pruža.

11. Bez jamstva.

TVRTKA, NAŠE PODRUŽNICE, SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI I DOBAVLJAČI OMOGUĆUJU KORIŠTENJE INTERNETSKIH STRANICA I USLUGA "KAKVE JESU", BEZ IZRIČITIH, IMPLICITNIH ILI ZAKONSKIH JAMSTAVA ILI UVJETA. HOTELPLANNER.COM, NAŠE PODRUŽNICE, SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI I DOBAVLJAČI IZRIČITO SE ODRIČU BILO KAKVIH IMPLICITNIH JAMSTAVA PRAVA VLASNIŠTVA, MOGUĆNOSTI PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU TE NEKRŠENJA. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od implicitnih jamstava, stoga se gore navedeno odricanje od odgovornosti možda ne odnosi na vas. Ovo jamstvo daje vam određena zakonska prava, a vi možete imati i druga zakonska prava koja se razlikuju ovisno o državi.

12. Ograničenje odgovornosti.

TVRTKA, NAŠE PODRUŽNICE, SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA GUBITAK PROFITA ILI BILO KAKVE ODREĐENE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S NAŠIM INTERNETSKIM STRANICAMA, USLUGAMA ILI OVIM UGOVOROM (NASTALE NA BILO KOJI NAČIN UKLJUČUJUĆI NEMAR).

13. Odšteta.

Slažete se da ćete nadoknaditi štetu i osloboditi od odgovornosti nas i (kako je primjenjivo) našu tvrtku, podružnice, poslovne partnere, službenike, direktore, agente i zaposlenike te da od nas nećete potraživati nikakve odštete, uključujući razumne naknade za odvjetnika kojeg je angažirala bilo koja treća strana uslijed ili zbog vašeg kršenja ovog ugovora ili dokumenata koji postaju sastavnim dijelom istog ili vaše povrede bilo kojeg zakona ili prava treće strane.

14. Usklađenost s pravnim normama.

Pridržavat ćete se svih primjenjivih tuzemnih i međunarodnih zakona, statuta, propisa i odredbi povezanih uz korištenje naše usluge te vaših ponuda ili popisa grupa.

15. Općenito.

Tvrtka ne jamči kontinuiran, neprekidan ili siguran pristup našim uslugama, a rad stranice mogu ometati brojni čimbenici izvan naše kontrole. Ako se bilo koja odredba ovog ugovora smatra nevažećom ili neprovedivom, takva će se odredba ukloniti, a preostale će se odredbe izvršiti.

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

Mjerodavno pravo.

Ovaj ugovor i transakcije koje čine predmet istog regulirat će se, tumačiti, shvaćati, stupiti na snagu i izvršiti u skladu sa zakonima države Floride, bez obzira na sukobe pravnih principa.

Mjesto provođenja sudskih postupaka.

Osim u mjeri izričito navedenoj u nastavku ovog odjeljka, bilo koji pravni postupak ili procedura koja proizlazi iz ili je povezana s ovim ugovorom ili transakcijama koje su predmet istog („Sudski postupak“) provest će se samo u Okrugu Palm Beach u Floridi i svaka strana suglasna je s isključivom nadležnošću tih sudova (i odgovarajućih prizivnih sudova) u bilo kojem takvom sudskom postupku te se odriče bilo kojeg zahtjeva za načelo forum non conveniens vezano uz to, kao i prigovora na određeno mjesto nadležnosti. Poziv za takav sudski postupak stranci se može uručiti bilo gdje u svijetu, u ili izvan države Floride. Odabirom gore navedenog mjesta neće se zabraniti stupanje na snagu bilo koje presude donesene na tom ili drugom odgovarajućem mjestu. Sve strane koje prekrše ovaj ugovor snosit će odgovornost za odvjetničke naknade i troškove sustava HotelPlanner.com.

ODGOVORNOST I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI:

HotelPlanner.com organizira usluge opisane na ovim internetskim stranicama, uključujući bez ograničenja smještaj koji nude hotelijeri koji su nezavisni poduzetnici te nisu agenti, zaposlenici, partneri niti povezane tvrtke ove tvrtke. Lexyl Travel Technologies, LLC osigurava prostor za pregovore za takve grupne putničke usluge isključivo radi pogodnosti za tvrtke koje nude takve usluge. Takve usluge ugovornih pregovaranja podliježu svim uvjetima i odredbama pojedinih dobavljača (od kojih neki mogu ograničiti ili izuzeti svoju dobavljačku odgovornost). Tvrtka Lexyl Travel Technologies, LLC neće se smatrati odgovornom za bilo kakav gubitak ili oštećenje imovine, za smrt ili tjelesne ozljede osobe, koje nastaju djelovanjem ili nedjelovanjem bilo kojeg dobavljača koji nudi bilo kakav proizvod ili uslugu te bilo koje druge fizičke ili pravne osobe, kao ni ozljede koje nastaju uslijed štrajka, rata, vremenskih prilika, više sile, karantene, bolesti, vladinih restrikcija ili propisa ili bilo kojeg drugog uzroka izvan kontrole sustava HotelPlanner.com. Putnik se izričito odriče svih prava koje može imati prema sustavu HotelPlanner.com u vezi s gore navedenim. Ni pod kojim uvjetima HotelPlanner.com neće se smatrati prijevoznikom prema ugovoru o sigurnosti prtljage putnika ili njegove prtljage i osobne imovine. Podrazumijeva se i daje se suglasnost da HotelPlanner.com u svakom trenutku mora biti u svojstvu bilo kojeg nezavisnog poduzetnika, a ne zaposlenika, partnera, agenta, povezanih tvrtki ili principala bilo kojeg putničkog agenta, koordinatora grupe ili hotela.

Ni HotelPlanner.com ni povezane organizacije neće biti odgovorne za otkazivanje rezervacija ili bilo koji čin bilo kojeg davatelja usluga, zlouporabu ili zamjenu hotela ili bilo koje osobe koje pružaju bilo kakve usluge i smještaj putnicima. Također se neće smatrati odgovornima za bilo kakav gubitak ili oštećenje prtljage ili imovine, ozljedu, bolest ili smrt, bilo kakve štete ili zahtjeve koje proizlaze iz bilo kojeg čina, pogrešku, propust, neispunjavanje obveze ili propust bilo koje osobe koja nije izravni zaposlenik sustava HotelPlanner.com. Prijevoznici, hoteli i ostali dobavljači koji pružaju usluge su samostalni poduzetnici i nisu agenti, zaposlenici ili osoblje tvrtke Lexyl Travel Technologies, LLC. Tvrtka Lexyl Travel Technologies, LLC ne snosi odgovornost za bilo kakvo kazneno ponašanje trećih osoba. Tvrtka Lexyl Travel Technologies, LLC ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost prema niti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Lexyl Travel Technologies, LLC ne daje nikakva jamstva, garancije niti predstavlja bilo kakva implicirana jamstva koja proizlaze iz zakona ili na drugi način, uključujući bez ograničenja bilo kakvo implicirano jamstvo o mogućnosti prodaje ili pogodnosti za određenu svrhu ili bilo kakvo implicirano jamstvo koje proizlazi tijekom izvedbe, rukovanja ili trgovanja.

Rabat procijenjen u vašim komentarima u ponudi temelji se na punoj/ukupnoj cijeni zatraženih soba u određenom hotelu na temelju cijene ponude. Rabat će vrijediti samo za stvarno korištene i za dokumentirane sobe. Rabat može varirati na temelju stvarno korištenih rezerviranih soba za noćenje ili dokumentacije u obliku potvrda ili potvrđenog popisa grupe. Putnički agenti ne ispunjavaju uvjete za rabat.

Uložen je velik napor u osiguranje točnosti internetskih stranica u vrijeme objave; međutim sustav HotelPlanner.com ne može se smatrati odgovornim za tiskarske greške ili greške prilikom ispisa, izmjena proizvoda ili sadržaja na internetskim stranicama.

TJELESNI INVALIDITET: Hoteli možda nemaju adekvatne posebne usluge i opremu za smještaj svih osoba s invaliditetom ili posebnim potrebama. Osobama koje trebaju zajamčeni smještaj za osobe s invaliditetom ili s posebnim potrebama preporučujemo izravnu komunikaciju s hotelom.

Internetska stranica, uključujući i ove uvjete i odredbe, predstavlja cjelokupni ugovor između putničkog agenta, koordinatora grupe, veletrgovaca, individualne strane koja vrši rezervacije, hotela te bilo kojih drugih davatelja putničkih usluga i tvrtke Lexyl Travel Technologies, LLC.

Svi ugovori za grupe moraju se sastaviti pomoću sustava HotelPlanner.com ili izravno s klijentom. Ako se ugovaranje vrši izravno s klijentom, HotelPlanner.com je potrebno kopirati u sve ugovorne komunikacije.

Za automatske ponude, grupe od 5 ili više soba za noćenje podliježu raspoloživosti te može postojati posebna politika otkazivanja rezervacija za iste. Cijene i raspoloživost podliježu promijeni bez prethodne najave.

Svaka strana koja koristi sustav HotelPlanner.com na prijetvoran način podliježe kazni od 10.000,00 $. Prevara uključuje, ali ne ograničava se na lažni zahtjev za rezervacijom, tehnike izmjene i mamljenja cijenom ili lažne korisničke podatke. Prekršitelji će biti kazneno gonjeni u punoj mjeri primjenjivoj zakonom.

Povrati troškova kreditne kartice

Vi kao korisnik možete osporiti troškove kod tvrtki koje izdaju kreditne kartice („povrat troškova“). Ako imate pitanje u vezi s troškom prikazanim na izvodu vaše kreditne kartice, savjetujemo vam da nazovete tvrtku Lexyl prije nego što osporite trošak s tvrtkom koja izdaje kreditne kartice kako biste raspravili sva pitanja ili nedoumice u vezi s troškovima kod nas. Lexyl će zajedno s vama nastojati riješiti vaše nedoumice. Lexyl zadržava pravo osporiti bilo koji povrat troškova za koji smatra da je nepravilan, kako je opisano u nastavku. Lexyl također zadržava pravo otkazati svaku putnu rezervaciju u slučaju povrata troškova povezanog s tom rezervacijom.

Ako upotrijebite našu uslugu za vršenje rezervacije kod Dobavljača, prihvaćate sva mjerodavna pravila o otkazivanju tog Dobavljača. U svim slučajevima pravila o otkazivanju svake rezervacije dostupna su na našem web-mjestu. Imajte na umu da određene cijene ili posebne ponude ne ispunjavaju uvjete za otkazivanje ili promjenu. Tvrtka Lexyl smatra da su sljedeći scenariji povrata troškova neprimjereni i zadržava pravo istražiti i poništiti takve zahtjeve za povrat sredstava i zatražiti nadoknadu troškova takvih zahtjeva za povrat od vas kao korisnika:

  • Povrati troškova koji proizlaze iz rezervacija koje se ne mogu otkazati u slučaju da tvrtka Lexyl ili Dobavljač ne mogu izvršiti povrat, bez obzira na to je li rezervacija iskorištena;
  • Povrati troškova koji proizlaze iz troškova koji su odobrili članovi obitelji, prijatelji, suradnici ili ostale treće strane putem izravnog pristupa vašoj (korisnikovoj) kreditnoj kartici;
  • Povrati troškova koji proizlaze iz činjenice da Dobavljač nije isporučio proizvod ili uslugu na način koji je u skladu s Dobavljačevim opisom proizvoda;
  • Povrati troškova koji su posljedica više sile ili drugih okolnosti koje su izvan kontrole platforme Hotelplaner.com ili njezinih podružnica.

16. Bez agencije.

Vi i HotelPlanner.com ste samostalni poduzetnici, a ovaj ugovor nije namijenjen zasnivanju niti se istim zasniva agencija, partnerstvo, povezana tvrtka ili odnos zaposlenik-poslodavac, primatelj-davatelj odnosno koncesionar-koncedent.

Rješavanje sporova. HotelPlanner.com Vas potiče da se prije pokretanja sudskog postupa izravno obratite nama kako bismo potražili rješenje. Tvrtka će također uzeti u obzir razumne zahtjeve za rješavanje spora alternativnim postupcima, kao što su mirenje ili arbitraža, koje će HotelPlanner.com odabrati kao alternativu parnici. U slučaju spora između vas i sustava HotelPlanner.com i pristanka sustava HotelPlanner.com na spor, ne uključujući zahtjeve za privremenu mjeru zabrane ili pravičnu zaštitu, putem mirenja ili arbitraže, HotelPlanner.com može odabrati riješiti spor obvezujućom arbitražom koja se provodi telefonskim putem ili putem interneta i/ili na temelju isključivo pisanih podnesaka kod kojih nije potrebno osobno prisustvo. U takvim slučajevima, arbitražu/mirenje vodit će tvrtka JAMS smještena na adresi 2500 N. Military Trail Suite 200 Boca Raton, FL 33431 SAD, u skladu sa svim svojim primjenjivim pravilima, a arbitara i/ili miritelja odabrat će HotelPlanner.com. Sve strane koje prekrše ovaj ugovor snosit će odgovornost za naknadu i troškove odvjetnika sustava HotelPlanner.com, kao i bilo koje druge troškove povezane s arbitražom i/ili mirenjem. Bilo koja presuda na osnovu odluke arbitara može se upisati u registar bilo kojeg suda koji ima nadležnost u tom slučaju.

Odricanje od odgovornosti: moguće je zaračunati dodatne troškove za osobe ako se u rezervirani tip sobe ne može smjestiti navedeni broj osoba ili se od strane u pitanju može zatražiti otkazivanje i ponovno rezerviranje veće sobe, po cijeni različitoj od cijene prethodne rezervacije.

* Besplatne sobe za koordinatore grupa odnose se samo na hotele sudionike, a potrebna veličina grupe može se razlikovati između hotela.

NAKNADA ZA POVRAT POREZA

Zaračunate pristojbe na hotelske transakcije vezane uz uštedu na cijeni predstavljaju povrat svih primjenjivih transakcijskih naknada (naknada za prodaju, korištenje i zauzetost, pristojbe za sobu, trošarine, PDV-a, itd.) koje smo naplatili našim korisnicima i platili dobavljačima (npr. hotelima i sl.) i koje su povezane s kupovinom naših korisnika. Mi nismo tvrtka koja prikuplja i doznačuje te pristojbe važećim poreznim vlastima. Dobavljači nam naplaćuju važeće pristojbe, a mi ih samo izravno doznačujemo našim dobavljačima. Mi nismo poddobavljač povezan s dobavljačem s kojim surađujemo na rezervaciji putničkih aranžmana naših korisnika. Podložnost plaćanja poreza i odgovarajuće porezne stope razlikuju se ovisno o lokaciji. Stvarni iznos plaćen dobavljaču može se razlikovati od naknade za povrat poreza, ovisno o cijeni, podložnosti plaćanja poreza te drugim čimbenicima koji su na snazi u vrijeme u koje naši korisnici koriste određenu putničku uslugu. Ne zaračunavamo troškove poreza na promet naših dobavljača koji se nalaze u državama Aljaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon jer te države ne zaračunavaju porez na promet. Također, određena nadležna tijela zaračunavaju pristojbu na zauzetost soba ili drugi tip pristojbi za iznajmljivanje hotelskih soba, automobila i sl . Vrsta pristojbe koju će dobavljač naplatiti razlikovat će se ovisno o usluzi i lokaciji. Mi koristimo distribucijski kanal treće strane za individualne rezervacije.

PLATITE SADA PUTEM INTERNETA ILI PLATITE KASNIJE NA LOKACIJI

Na određenim lokacijama može vam se ponuditi opcija da odmah platite putem interneta ili kasnije na samoj lokaciji. Ako odaberete opciju plaćanja odmah putem interneta, naplatit će vam se iznos u valuti koju ste odabrali. Ako odaberete opciju plaćanja kasnije na samoj lokaciji, naplatit će vam se u lokalnoj valuti na lokaciji u trenutku boravka. Porezne stope i tečajevi mogu se promijeniti u razdoblju od rezervacije do boravka. Morate navesti podatke o kartici za plaćanju, a dobavljač ili Lexyl često moraju provjeriti: (i) valjanost kartice (naplatom nominalnog iznosa koji se vraća u roku od par dana ili se odbija od konačne uplate dobavljaču) i (ii) raspoloživost sredstava na kartici (to potvrđuje banka koja izdaje kreditnu karticu). Lexyl zadržava pravo otkazati rezervaciju ako cjelovita uplata nije obavljena u roku.

Mnoge banke i kartične kuće svojim korisnicima naplaćuju transakcijsku naknadu ako se izdavatelj kartice i trgovac (kako je navedeno na kartici (npr. Visa, MasterCard, American Express) nalaze u različitim državama. Tečaj valute i, ako se primjenjuje, transakcijsku naknadu određuju isključivo banke ili druge agencije koje obrađuju transakciju. Izdavatelj kartice može naplatiti te naknade kao naknadu na računu vlasnika kartice. To znači da iznosi navedeni na izvodu kreditne ili debitne kartice mogu navoditi druge iznose od onih navedenih na sažetku rezervacije na ovom web-mjestu. Ako imate pitanja o tim naknadama ili tečaju koji se primjenjuje u rezervaciji, obratite se svojoj banci.

CIJENE

Cijena putnih usluga povremeno se prikazuje na web-mjestu osim u slučaju očite pogreške. Cijene su podložne promjeni u svakom trenutku, ali promjene neće utjecati na već prihvaćene rezervacije. Usprkos najboljim nastojanjima tvrtke Lexyl, cijene pojedinih putnih usluga navedenih na web-mjestu mogu biti pogrešne. LEXYL IZRIČITO ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVITI POGREŠKE U CIJENAMA NA NAŠEM WEB-MJESTU I/ILI NA REZERVACIJE U TIJEKU KOJE SU NAPRAVLJENE S POGREŠNIM CIJENAMA. U TOM SLUČAJU, AKO JE MOGUĆE, PONUDIT ĆEMO VAM PRILIKU DA ZADRŽITE REZERVACIJU U TIJEKU PO TOČNOJ CIJENI ILI ĆEMO OTKAZATI REZERVACIJU BEZ PENALA. Lexyl nema obavezu omogućiti putne usluge po pogrešnoj (nižoj) cijeni čak i ako ste potvrdili rezervaciju.

Suglasni ste da Lexyl unaprijed dogovara određene cijene soba kod dobavljača radi lakšeg postupka rezerviranja. Suglasni ste i da vam Lexyl pruža usluge za lakši postupak rezervacije za naknadu („naknada za pomoć“). Cijena sobe prikazana na web-mjestu kombinacija je unaprijed dogovorene cijene sobe za sobu koju Lexyl rezervira u vaše ime i naknade za pomoć koju Lexyl naplaćuje za svoje usluge. Ovlašćujete tvrtku Lexyl da rezervira za ukupnu cijenu rezervacije, koja uključuju cijenu sobe prikazanu na web-mjestu plus porez, naknade i, ako se primjenjuje, porez na usluge tvrtke Lexyl. Suglasni ste da Lexyl naplati ukupnu cijenu rezervacije na vašu kreditnu karticu. Kada podnesete zahtjev za rezervaciju, ovlašćujete Lexyl da u vaše ime obavi rezervaciju, uključujući dogovore o plaćanju s dobavljačima.

Otkazivanja i/ili povrati

Slažete se da su uvjeti otkazivanja prilikom svake rezervacije obvezujući. Ako se otkažu rezervacije bez mogućnosti povrata, Lexyl će uvažiti vaš zahtjev za povrat, ali zadržava pravo naplatiti transakcijsku naknadu od 3 % za otkazane rezervacije. Nadalje, Lexyl com može provjeriti (tj. potvrditi) vašu kreditnu karticu. Ako ste izvršili bilo kakvu prijevaru, Lexyl zadržava pravo poduzeti sve potrebne pravne radnje i možete snositi odgovornost za financijske gubitke tvrtke Lexyl, uključujući pravne troškove i odštete. Da biste osporili otkazivanje rezervacije ili zamrzavanje ili zatvaranje računa, obratite se korisničkoj službi.